Акафист преподобному Геннадию Костромскому и Любимоградскому чудотворцу с житием

Преподобный Геннадий Костромской и Любимоградский

Преподобный Геннадий Костромской и Любимоградский

 

Книга: Акафист Преподобному Геннадию, Костромскому и Любимоградскому с житием скачать

Акафист Преподобному Геннадию Костромскому и Любимоградскому

http://www.gennadiev.ru/wp-content/uploads/2014/07/Akafist-Prepodobnomu-Gennadiyu-Kostromskomu-i-Lyubimogradskomu-s-zhitiem.pdf

http://www.gennadiev.ru/wp-content/uploads/2014/07/Akafist-Prepodobnomu-Gennadiyu-Kostromskomu-i-Lyubimogradskomu-s-zhitiem.pdf

Акафист преподобному Геннадию, Костромскому и Любимоградскому чудотворцу
Кондак 1
Избра́нный измла́да Го́споду рабо́тати, подвиза́вся до́брым по́двигом ве́ры, тече́ние твое́ до́блестно сконча́л еси́. Водворя́яся же дне́сь в небе́сных селе́ниях, моли́ся е́же изба́витися на́м от лю́тых обстоя́ний, от все́х зо́л и напа́стей, да зове́м ти́: Ра́дуйся, Генна́дие, те́плый на́ш к Бо́гу моли́твенниче и чудотво́рче.
Икос 1
Ангельскому житию́ восхоте́в подража́ти, измла́да яви́лся еси́ тщали́вейший в дому́ Бо́жием де́латель, нося́ вы́ну в се́рдце зако́ны и оправда́ния Его́. Сего́ ра́ди ра́достно вопие́м ти́:
Ра́дуйся, вся́кое мудрова́ние пло́ти умертви́вый.
Ра́дуйся, еще́ от пеле́н пу́ть и́стины позна́вый.
Ра́дуйся, презре́вый вся́ су́етная бла́га ми́ра, Го́спода ра́ди.
Ра́дуйся, все́ю душе́ю Бо́гови прилепи́выйся.
Ра́дуйся, во́ине Царя́ Небе́снаго.
Ра́дуйся, по́двигом до́брым подвиза́выйся пред Ни́м.
Ра́дуйся, блага́я о́трасле блага́го ко́рене.
Ра́дуйся, свети́льниче страны́ Любимогра́дския.
Ра́дуйся, Генна́дие, те́плый на́ш к Бо́гу моли́твенниче и чудотво́рче.
Кондак 2
Ви́дяще тя́ при́снии еще́ ю́на зело́, не отходя́ща от це́ркви, и пребыва́юща в посте́ и моли́тве, тща́хуся осла́бити духо́вный по́двиг тво́й. Ты́ же, от ю́ности твоея́, вда́вый се́рдце Бо́гови, пребы́л еси́ непоколеби́м, ду́хом горя́, Го́сподеви рабо́тая и воспева́я: Аллилу́ия.
Икос 2
Ра́зум, исходя́щий от Отца́ све́тов, я́ко би́сер драги́й обре́т, те́м озаря́ем, вся́ку мглу́ грехо́вную дале́че отгна́л еси́ от себе́: управля́ем же сы́й, я́ко путево́дною звездо́ю, в пусты́ню, сподо́бился еси́ очи́ма твои́ма зре́ти труды́ и по́двиги Корни́лия и внима́ти словесе́м му́дрости его́. Мы́ же восхваля́юще тя́, вопие́м си́це:
Ра́дуйся, луча́ми Бо́жия му́дрости озаре́нный.
Ра́дуйся, благода́тною си́лою во вся́цем де́ле бла́зе утвержде́нный.
Ра́дуйся, по́хоть пло́ти, по́хоть оче́с и го́рдость жите́йскую низложи́вый.
Ра́дуйся, некра́домое доброде́телей сокро́вище стяжа́вый.
Ра́дуйся, пусты́ню облагоуха́вый де́л твои́х добро́тою.
Ра́дуйся, заблу́дших на пу́ть за́поведей и оправда́ний Госпо́дних наста́вивый.
Ра́дуйся, и́ноком да́вый о́браз кро́тости и смиренному́дрия.
Ра́дуйся, оби́тель твою́ моли́твами твои́ми огражда́яй и спаса́яй.
Ра́дуйся, Люби́ма гра́да прибе́жище и ра́дование.
Ра́дуйся, помо́щниче притека́ющих к тебе́ с ве́рою.
Ра́дуйся, Генна́дие, те́плый на́ш к Бо́гу моли́твенниче и чудотво́рче.
Кондак 3
Си́лою, да́нною ти́ свы́ше, в пусты́нях подвиза́яся, а́ще и мно́ги напа́сти и озлобле́ния от вра́г ви́димых и неви́димых претерпе́л еси́, оба́че та́ вся́ до́блестно победи́л еси́, и ко́зни и́х разруши́л еси́, воспева́я к Бо́гу: Аллилу́ия.
Икос 3
Име́я от ю́ности твоея́ всажде́н в се́рдце твое́м стра́х Бо́жий, не да́л сна́ очи́ма твои́ма, и ве́ждома твои́ма дрема́ния, до́ндеже обре́л еси́ в пусты́не Любимогра́дской, при вода́х Су́рских, ме́сто Го́сподеви, селе́ние Бо́гу Иа́ковлю, и ре́кл еси́: «се́ поко́й мо́й во ве́к ве́ка, зде́ вселю́ся, я́ко изво́лих и́». Мы́, чудя́щеся всеблаго́му о тебе́ Бо́жию смотре́нию, вопие́м ти́:
Ра́дуйся, я́ко измла́да позна́л и все́ю душе́ю твое́ю возлюби́л еси́ Отца́ Небе́снаго.
Ра́дуйся, я́ко вся́ су́етная и тле́нная презре́л еси́.
Ра́дуйся, я́ко вся́ земна́я, уме́ты бы́ти вмени́л еси́, взыску́я Иерусали́ма го́рняго.
Ра́дуйся, я́ко изво́лил еси́ подъя́ти вся́ко поноше́ние па́че, не́жели вкуша́ти вре́менную греха́ сла́дость.
Ра́дуйся, я́ко скорбьми́ мно́гими вше́л еси́ в ра́дость Го́спода твоего́.
Ра́дуйся, я́ко стра́нник и пришле́ц сы́й, созда́л еси́ до́м Бо́жий, хра́м Го́сподеви, в не́мже от ле́т мно́гих призва́ся свято́е и́мя Его́.
Ра́дуйся, во́д Су́рских ликова́ние.
Ра́дуйся, гра́да Люби́ма огражде́ние.
Ра́дуйся, Костромски́х преде́л благоле́пное украше́ние.
Ра́дуйся, Генна́дие, те́плый на́ш к Бо́гу моли́твенниче и чудотво́рче.
Кондак 4
Бу́рю злоре́чия, клеве́т и шепта́ния, по де́йству зми́я дре́внего, иско́ннаго отца́ лжи́, окая́ннии воздвиго́ша на тя́ в оби́тели до́блестнаго Корни́лия. Оба́че Госпо́дь, ве́дый избавля́ти и утеша́ти преподо́бныя Своя́, обрати́ сту́д на главу́ вра́г твои́х, тебе́ же на широту́ изведе́, и поста́ви на простра́нстве но́зе твои́, Ему́же принося́ же́ртву хвалы́ и благодаре́ния, вопия́л еси́ вы́ну: Аллилу́ия.
Икос 4
Слы́шаша бли́жнии и да́льнии, от днепро́вских до во́лжских стра́н о богоуго́дном житии́ твое́м, твои́х по́двизех и терпе́нии мно́зем; гра́д же Москва́, в прише́ствие твое́ с Серапио́ном и Уа́ром, чудя́щеся, из у́ст твои́х прия́ прорече́ние, егда́ ре́кл еси́ непоро́чной, я́ко а́гнице су́щей Анастаси́и: «ты́ еси́ розга́ прекра́сная, венце́м ца́рским бу́деши благоукра́шена», — е́же и сбы́стся во вре́мя свое́. Хва́ляще Бо́га, да́вшаго ти́ да́р прозре́ния, вопие́м:
Ра́дуйся, ду́ха проро́чества богому́дренным житие́м стяжа́вый.
Ра́дуйся, благода́тию ду́шу свою́ оживи́вый и чистото́ю возвы́сивый ю́.
Ра́дуйся, сбы́тием проро́чества обра́довавший ца́рство правосла́вное.
Ра́дуйся, я́ко руко́ю благочести́вой Анастаси́и утро́шася сле́зы мно́гих.
Ра́дуйся, я́ко цари́ца су́щи, держа́вцу Ру́сския земли́ сла́ву во благоче́стном жи́тельстве приумно́жи.
Ра́дуйся, я́ко отложи́в во успе́нии вене́ц тле́нный, сподо́бился еси́ прия́ти вене́ц сла́вы несконча́емыя.
Ра́дуйся, я́ко и мно́зем жена́м, су́щим в боле́зни и ско́рбех, по́мощь и утеше́ние подава́л еси́.
Ра́дуйся, я́ко и немощни́и младе́нцы не отщети́шася от твоея́ по́мощи, но цельбу́ и во́зраста преспе́яние от святы́я ра́ки твоея́ получи́ша.
Ра́дуйся, я́ко и все́м притека́ющим ко гро́бу твоему́ ско́рый явля́ешися помо́щник.
Ра́дуйся, Генна́дие, те́плый на́ш к Бо́гу моли́твенниче и чудотво́рче.
Кондак 5
Боготе́чной уподо́бився звезде́, прите́кл еси́ от ю́га во страны́ се́вера, и луча́ми доброде́телей твои́х озари́в пусты́ню Любимогра́дскую, науча́л еси́, о́тче, испове́датися Бо́гу Небе́сному и пе́ти и́мени Его́, зову́ще: Аллилу́ия.
Икос 5
Ви́дя благода́ть я́же в тебе́ и да́р Свята́го Ду́ха, ца́рь Иоа́нн изво́ли, да и ча́да его́ твое́ю руко́ю, преподо́бне, обновля́ются в пакибытие́. Мы́ же сла́вяще Бо́га, вознося́щаго смире́нных се́рдцем, и венча́ющаго и́х ми́лостию и щедро́тами, взыва́ем:
Ра́дуйся, Генна́дие, я́ко ста́рцы послу́ша тя́ и му́дрии в сове́т тво́й внидо́ша.
Ра́дуйся, я́ко и пред цари́ глаго́лал еси́ о судьба́х и оправда́ниих Госпо́дних.
Ра́дуйся, я́ко сло́во твое́ бы́сть вы́ну во благода́ти, со́лию растворе́нно.
Ра́дуйся, я́ко николи́же сло́во пра́здно и гни́ло изы́де из у́ст твои́х, па́че же вся́ бя́ху к назида́нию ве́рных.
Ра́дуйся, я́ко бы́л еси́ сосу́д в че́сть, освяще́н, благопотре́бен Влады́це.
Ра́дуйся, я́ко соблю́л еси́ та́инство ве́ры в чи́стой со́вести.
Ра́дуйся, я́ко пребы́л еси́ во и́стине благовествова́ния.
Ра́дуйся, я́ко а́нгелу-благове́стнику уподо́бился еси́, предре́к сла́ву Анастаси́и, о не́йже возвесели́шася бога́тии и убо́зии.
Ра́дуйся, Генна́дие, те́плый на́ш к Бо́гу моли́твенниче и чудотво́рче.
Кондак 6
Пустынножи́тельствовавый на Сви́ре реце́ преподо́бный Алекса́ндр, ра́достно прия́т тя́ с содру́гом твои́м Фео́дором, и прозорли́вец сы́й, предпоказа́ в тебе́ блага́го и му́драго и́ночествующим вождя́ и наста́вника. Слы́шавшии такова́я прорече́ния, просла́виша Го́спода, глаго́люще: Аллилу́ия.
Икос 6
Возсия́, я́ко звезда́ у́тренняя, и я́ко луна́ полна́ во дне́х свои́х, сла́ва по́двигов, тружде́ния и терпе́ния твоего́: пусты́ня бо возвести́ о тебе́, и доброде́тели твоя́ о́крест живу́щим пове́да. Сего́ ра́ди я́коже о́ни, та́кожде и мы́ благодаря́ще Бо́га, вопие́м ти́:
Ра́дуйся, презре́вый сла́ву ми́ра, ища́ Бо́жия сла́вы.
Ра́дуйся, сбытие́ проро́чества, е́же о тебе́, до́бре показа́вый.
Ра́дуйся, яви́выйся при́сный ревнова́тель преподо́бным Алекса́ндру и Корни́лию.
Ра́дуйся, среди́ жите́йских обурева́ний обреты́й ти́хое приста́нище.
Ра́дуйся, пусты́ню и е́зеро освяти́вый ангелоподо́бным жи́тельством твои́м.
Ра́дуйся, положи́вый основа́ние тве́рдо оби́тели твое́й, и моли́твами твои́ми огради́вый ю́.
Ра́дуйся, о́браз честна́го жи́тельства и́ноком собо́ю да́вый.
Ра́дуйся, сло́вом и де́лом наказа́вый буия́ и стропти́выя.
Ра́дуйся, заблу́ждших наста́вниче и все́х притека́ющих к тебе́ ско́рый в беда́х помо́щниче.
Ра́дуйся, Генна́дие, те́плый на́ш к Бо́гу моли́твенниче и чудотво́рче.
Кондак 7
Просла́вити хотя́ пусты́ню непрохо́дную и просвети́ти сидя́щия во тме́ и се́ни сме́ртней, всеблаги́й Бо́г, держа́вным ма́нием Васи́лия Иоа́нновича указу́ет ти́ ме́сто, да сози́ждеши олта́рь Бо́гови и селе́ние испове́дающим и́мя свято́е Его́. Ты́ же, Го́споду споспешеству́ющу, сия́ соде́лав, с со́нмом подви́жников и со все́ми, и́же ви́деша благослове́ние на де́лех ру́к твои́х, воспе́л еси́: Аллилу́ия.
Икос 7
Но́вый и ди́вный злоче́стия обличи́тель яви́лся еси́, преподо́бне, егда́ святота́тственную просте́ршаго ко олтарю́ ру́ку, разслабле́нием наказа́л еси́; егда́ же испове́да гре́х сво́й пред тобо́ю, и в раска́яние прии́де, того́ благода́тною си́лою исцели́л еси́, и на пу́ть спасе́ния наста́вил еси́. Сего́ ра́ди па́мять твою́, уго́дниче Бо́жий, че́ствующе, зове́м ти́ си́це:
Ра́дуйся, злоче́стия обличи́телю.
Ра́дуйся, ка́ющихся во гресе́х свои́х уте́шителю.
Ра́дуйся, заблу́ждших наста́вниче.
Ра́дуйся, моли́твами твои́ми подава́яй исцеле́ние теле́сное, вку́пе же и душе́вное.
Ра́дуйся, засту́пничеством твои́м низлага́яй де́монская возста́ния.
Ра́дуйся, благода́тию я́же в тебе́ подава́яй си́лы к животу́ и благоче́стию.
Ра́дуйся, свы́ше да́нною ти́ прему́дростию умудря́яй неразу́мныя.
Ра́дуйся, я́ко все́м притека́ющим к тебе́ с ве́рою, при́сно подае́ши утеше́ние и ра́дование.
Ра́дуйся, Генна́дие, те́плый на́ш к Бо́гу моли́твенниче и чудотво́рче.
Кондак 8
Стра́нное чу́до яви́ся, егда́ немощству́ющий боля́рин Бори́с, прия́в с благогове́нием по́сох от руки́ твоея́, преподо́бне, здра́в бы́сть. Иере́й же Васи́лий, го́рдостно презре́в прия́тый от преподо́бнаго да́р, и пове́рг о́ный, тя́жко искуше́н бы́сть; позна́в же гре́х сво́й, и прине́сши покая́ние Бо́гу, просла́ви пра́вду Его́, и уго́дника Его́, вопия́: Аллилу́ия.
Икос 8
Ве́сь у́м впери́в в го́рняя, Еди́наго, Иску́пльшаго на́с Го́спода возлюби́л еси́, Тому́ после́довал еси́ и Того́ я́звы на те́ле свое́м носи́л еси́, с Ни́мже и прославля́ешися дне́сь. Сего́ ра́ди восхваля́ем тя́:
Ра́дуйся, обреты́й прему́дрость, ю́же никто́же от князе́й ве́ка сего́ разуме́.
Ра́дуйся, не ду́ха ми́ра сего́ прия́вый, но Ду́ха Иже от Бо́га.
Ра́дуйся, ве́рою уразуме́вый та́йны суде́б Бо́жиих.
Ра́дуйся, показа́вый ве́ру твою́ не в му́дрости челове́честей, но в си́ле Бо́жией.
Ра́дуйся, я́ко гра́да Небе́снаго взыска́л еси́.
Ра́дуйся, я́ко к Иерусали́му небе́сному восте́кл еси́.
Ра́дуйся, я́ко на ве́черю бра́ка Агнча зва́н еси́.
Ра́дуйся, не к тому́ себе́ пожи́в, но Бо́гови, дне́сь во Ца́рствии Его́ вселя́ешися.
Ра́дуйся, Генна́дие, те́плый на́ш к Бо́гу моли́твенниче и чудотво́рче.
Кондак 9
Вся́кими духо́вными дарова́ниями укра́шен, вся́кия цельбы́ пода́тель яви́лся еси́, блаже́нне. Те́мже хва́ляще и благодаря́ще Бо́га, вопие́м: Аллилу́ия.
Икос 9
Вити́и немо́лствоваху и му́дрии ве́ка сего́ изумева́хуся, ви́дяще, ка́ко бе́сный, лю́те стражда́й, и пу́ты желе́зными свя́зан сы́й, пред гро́бом твои́м, преподо́бне, а́бие исцеле́ и воздаде́ хвалу́ Бо́гови, ди́вному во святы́х Свои́х. Та́яжде творя́ще, и мы́ глаго́лем:
Ра́дуйся, си́лы мно́ги сотвори́вый.
Ра́дуйся, де́монския сопротивувоста́ния ни во что́же вмени́вый.
Ра́дуйся, обдержи́мых лю́тыми неду́гами уврачева́вый.
Ра́дуйся, безуте́шным утеше́ние и ра́дость о Го́споде пода́вый.
Ра́дуйся, омраче́нных умо́м в ра́зум и́стины приведы́й.
Ра́дуйся, от серде́чнаго окамене́ния и нече́стия мно́гих обрати́вый к Бо́гу.
Ра́дуйся, я́ко немощству́ющим ду́хом и те́лом просте́рл еси́ ру́ку по́мощи.
Ра́дуйся, я́ко безнаде́жных и отча́янных су́щих, утверди́л еси́ во упова́нии на Бо́га жи́ва и и́стинна.
Ра́дуйся, Генна́дие, те́плый на́ш к Бо́гу моли́твенниче и чудотво́рче.
Кондак 10
Спасе́ния иски́й, я́ко би́сера многоце́ннаго, и к Бо́гу душе́ю возжада́в, я́коже еле́нь на исто́чники водны́я, ничто́же земно́е в себе́ помышля́л еси́; рабо́тая же Го́споду со стра́хом и ра́дуяся пред Ни́м с тре́петом, сподо́бился еси́, блаже́нне, с ли́ки избра́нных предстоя́ти престо́лу Царя́ Сла́вы, и при́сно воспева́ти: Аллилу́ия.
Икос 10
Стена́ и прибе́жище бы́л еси́, Генна́дие, в ве́це се́м: в пусты́ню бо, в не́йже восхоте́л еси́ водвори́тися, к тебе́ притека́ху сла́внии земли́, бога́тии и убо́зи, вожделева́юще, да прии́мут от руки́ твоея́ благослове́ние, да сло́во у́ст твои́х уте́шит, и моли́тва твоя́ огради́т и́х от вра́г ви́димых и неви́димых; и мы́ та́кожде, притека́юще ве́рою к ра́це твое́й, и моля́ще о заступле́нии на́с, гре́шных и неключи́мых ра́б, вопие́м:
Ра́дуйся, я́ко страсте́й возста́ние победи́л еси́.
Ра́дуйся, я́ко призыва́ющих тя́ предвари́л еси́ в де́нь озлобле́ния.
Ра́дуйся, я́ко потопля́емых напа́стей бу́рею, изхити́л еси́ из пучи́ны зо́л.
Ра́дуйся, я́ко вла́емых волна́ми жите́йских попече́ний, к ти́хому приста́нищу упра́вил еси́.
Ра́дуйся, и́щущих Ца́рствия Небе́снаго и пра́вды его́, моли́твами твои́ми утвержда́яй на ка́мени за́поведей Госпо́дних.
Ра́дуйся, оби́тели твоея́ сто́лпе и утвержде́ние.
Ра́дуйся, подвиза́ющихся во благоче́стии неусы́пный спомо́щниче.
Ра́дуйся, покая́нныя сле́зы пролива́ющих ко Го́споду сомоли́твенниче.
Ра́дуйся, Генна́дие, те́плый на́ш к Бо́гу моли́твенниче и чудотво́рче.
Кондак 11
Пе́ние и славосло́вия, по́двиги и моли́твенныя тружде́ния, па́че же всего́ себе́ прине́сл еси́, преподо́бне, в же́ртву жи́ву, свя́ту, благоуго́дну Бо́гови. Сего́ ра́ди, стяжа́в блаже́нное безсме́ртие, в черто́ге Царя́ Сла́вы, с тма́ми те́м безпло́тных си́л ликовству́я, воспева́еши: Аллилу́ия.
Икос 11
Светоза́рной звезде́ уподо́бився, от Могиле́ва гра́да, от преде́л Днепро́вских, а́може пе́рвии возсия́ша, посреди́ и́дольскаго нече́стия, лучи́ благода́тныя ве́ры, прите́кл еси́, да и во мра́це пусты́ни Костромски́я у́зрят лю́дие сла́ву Бо́жию и чудеса́ Его́ пове́дят. Сия́ у́бо зри́м ны́не, и сла́вяще Бо́га, глаго́лем:
Ра́дуйся, напои́вый себе́ струя́ми во́д благода́тных.
Ра́дуйся, утверди́вый себе́ в ве́ре, е́юже просвети́ся равноапо́стольный вели́кий кня́зь Влади́мир.
Ра́дуйся, осия́нный благослове́нием святы́я Афо́нския горы́, почива́ющим на оби́тели Анто́ния и Феодо́сия, Пече́рских чудотво́рцев.
Ра́дуйся, и́х житию́ подража́вый.
Ра́дуйся, я́ко оста́вль бога́тство и сла́ву до́ма о́тчаго, пусты́ню возлюби́л еси́.
Ра́дуйся, я́ко хла́д и зно́й и вся́ку тяготу́ поне́сл еси́.
Ра́дуйся, я́ко поруга́ния и озлобле́ния, Го́спода ра́ди, претерпе́л еси́.
Ра́дуйся, я́ко в терпе́нии мно́зе стяжа́в ду́шу свою́, живо́т ве́чный насле́довал еси́.
Ра́дуйся, Генна́дие, те́плый на́ш к Бо́гу моли́твенниче и чудотво́рче.
Кондак 12
Благода́ть и си́лу да́нную ти́ от Бо́га, е́же цели́ти немощству́ющия ду́хом, немощству́ющия те́лом, е́же спаса́ти погиба́ющих и избавля́ти от лю́тых обстоя́ний, дая́ти же дая́ния блага́я, с ве́рою и любо́вию притека́ющим к
тебе́, зна́меньми и чудесы́ науче́ни су́ще, све́мы. Те́мже мо́лимся ти́, преподо́бне, моли́ся о на́с, я́ко скорбьми́, па́че же мно́гими грехми́ обдержи́ми есмы́ вы́ну, да хода́тайством твои́м улучи́вше спасе́ние, воспое́м Го́сподеви: Аллилу́ия.
Икос 12
Пою́ще и превознося́ще Бо́га, ди́внаго во святы́х Свои́х, благоле́пно че́ствуем святу́ю па́мять твою́, уго́дниче: еще́ бо во дне́х пло́ти твоея́ чудоде́йственныя благода́ти бы́л еси́ прича́стник, по блаже́нном успе́нии твое́м насле́дствуя с ли́ки святы́х ве́чную жи́знь, мо́лиши о чту́щих тя́. Сего́ ра́ди вопие́м:
Ра́дуйся, просла́вивый Бо́га в души́ и телеси́ свое́м.
Ра́дуйся, я́ко сла́вы от челове́к не прия́л еси́, сла́ва же Госпо́дня осия́ тя́.
Ра́дуйся, я́ко обита́я в небе́сных селе́ниях, не оставля́еши на́с хода́тайством и засту́пничеством твои́м.
Ра́дуйся, я́ко наде́ющеся на тя́, возсыла́ем моли́твы на́ши и тобо́ю хва́лимся.
Ра́дуйся, я́ко наде́жда притека́ющих к ра́це твое́й с ве́рою, николи́же посрами́ся.
Ра́дуйся, я́ко ста́рцы и младе́нцы возра́довашася о тебе́.
Ра́дуйся, я́ко при́сный храни́тель еси́ Любимогра́дския страны́, сподо́бльшияся храни́ть святы́я мо́щи твоя́.
Ра́дуйся, я́ко па́мять твоя́ во благослове́нии и чудеса́ твоя́ возвеща́ются в ро́ды родо́в.
Ра́дуйся, Генна́дие, те́плый на́ш к Бо́гу моли́твенниче и чудотво́рче.
Кондак 13
О, свя́тче Бо́жий и чудотво́рче, преподо́бне Генна́дие! Приими́ моли́твы и благохвале́ния на́ша, приноси́мыя тебе́ дне́сь, по достоя́нию, и не забу́ди на́с притека́ющих к тебе́, и и́щущих по́мощи твоея́ и заступле́ния. Па́че же бу́ди хода́тай на́ш пред Бо́гом, да отбе́гше нече́стия, и изба́вльшеся от вся́каго зла́го обстоя́ния, сподо́бимся насле́дити Ца́рство Небе́сное, и та́мо с ли́ки святы́х, сла́вити Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, и во вся́ ве́ки воспева́ти пред Ни́м: Аллилу́ия.
(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)
Икос 1
Ангельскому житию́ восхоте́в подража́ти, измла́да яви́лся еси́ тщали́вейший в дому́ Бо́жием де́латель, нося́ вы́ну в се́рдце зако́ны и оправда́ния Его́. Сего́ ра́ди ра́достно вопие́м ти́:
Ра́дуйся, вся́кое мудрова́ние пло́ти умертви́вый.
Ра́дуйся, еще́ от пеле́н пу́ть и́стины позна́вый.
Ра́дуйся, презре́вый вся́ су́етная бла́га ми́ра, Го́спода ра́ди.
Ра́дуйся, все́ю душе́ю Бо́гови прилепи́выйся.
Ра́дуйся, во́ине Царя́ Небе́снаго.
Ра́дуйся, по́двигом до́брым подвиза́выйся пред Ни́м.
Ра́дуйся, блага́я о́трасле блага́го ко́рене.
Ра́дуйся, свети́льниче страны́ Любимогра́дския.
Ра́дуйся, Генна́дие, те́плый на́ш к Бо́гу моли́твенниче и чудотво́рче.
Кондак 1
Избра́нный измла́да Го́споду рабо́тати, подвиза́вся до́брым по́двигом ве́ры, тече́ние твое́ до́блестно сконча́л еси́. Водворя́яся же дне́сь в небе́сных селе́ниях, моли́ся е́же изба́витися на́м от лю́тых обстоя́ний, от все́х зо́л и напа́стей, да зове́м ти́: Ра́дуйся, Генна́дие, те́плый на́ш к Бо́гу моли́твенниче и чудотво́рче.
Молитва преподобному Геннадию
Избра́нниче Бо́жий и чудотво́рче, преподо́бный о́тче Генна́дие! От ю́ности твоея́ испо́лнен сы́й ду́ха прему́дрости и ра́зума, ду́ха благоче́стия и стра́ха Госпо́дня, и прии́м вся́ ору́жия Бо́жия, препоя́сав чре́сла твоя́ и́стиною, обо́лкся в броня́ пра́вды и обу́в но́зе во угото́вание благовествова́ния ми́ра, над все́ми же восприи́м щи́т ве́ры, возмо́гл еси́, я́ко до́бр во́ин Христо́в, вся́ стре́лы лука́ваго разжже́ныя угаси́ти. Сего́ ра́ди, водворя́яся дне́сь, с ли́ки безпло́тных си́л, в оби́телях Отца́ Небе́снаго, неувяда́емым венце́м увязе́н еси́, и предстоя́ престо́лу Царя́ Сла́вы Го́спода си́л, и́маши дерзнове́ние возноси́ти к Нему́ моле́ния и благохвале́ния твоя́. Мы́ же окая́ннии, возводя́ из глубины́ зо́л о́чи и сердца́ на́ша к го́рнему Сио́ну, жили́щу Бо́га Иа́ковля, мо́лим тя́, преподо́бне Генна́дие: бу́ди засту́пником и хода́таем на́шим пред Бо́гом и Го́сподем на́шим, Судие́ю пра́веднейшим, Его́же вы́ну прогневля́ем, согреша́юще пред Ни́м. И я́коже во дни́ пло́ти своея́, ди́вная и пресла́вная соверши́л еси́, о́тче всехва́льне, та́ко и ны́не преше́д от на́с в оби́тели Отца́ Небе́снаго удиви́ хода́тайством свои́м ми́лость Госпо́дню на на́с; да отбе́гше нече́стия и мирски́х по́хотей, Бо́гови же благоугоди́вше, обря́щем по́мощь Его́ во вре́мя благопотре́бно, и благослове́ние на ны́ и на дела́ ру́к на́ших, и да сподо́бит на́с насле́дити Ца́рство Небе́сное, и с ли́ки святы́х сла́вити и воспева́ти пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Поделиться ссылкой: